Disclaimer

Informatie website

Landgoed De Eendracht betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website. Echter, wij kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, dit door eventuele wijzigingen in verloop van tijd. Indien u onjuistheden en/of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit bij melden bij mail@de-eendracht.nl, zodat we eventueel maatregelen kunnen nemen.

Aan de vermelde prijzen op de website kunnen geen rechten worden ontleend en wijzigingen en/of fouten zijn onder voorbehoud.

Landgoed De Eendracht is ten allen tijde gemachtigd om informatie op de website te wijzigen, aanpassen of verwijderen, en aanmeldingen van huurder of verhuurder te weigeren.

Landgoed De Eendracht is niet verantwoordelijk voor het verstrekken van verkeerde informatie en aanvaard derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van informatie op deze website.

 

Copyright

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming.

De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy.

Zonder schriftelijke toestemming van Landgoed De Eendracht is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, bv door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.


Het is niet toegestaan deze site te framen. Landgoed De Eendracht acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een aan Landgoed De Eendracht-site gelinkte site.